Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Frå skipinga i 1920


Hans Eidnes

Hålogaland Historielag
blei skipa 8.mai 1920, og i loven som blei vedtatt då står det slik:

§ 1
Laget vil samle folket her i Hålogaland bispedøme, og dei som ættar herifrå til samarbeid med det mål å vekkje sansen for og vinne størst mogeleg kjennskap til historia åt Nord-Norig frå dei eldste tider til no. Målet vil ein prøve å nå ved:
.........
d) Utgjeving av eit skrift som organ for arbeidet.
§ 4
Styret for historielaget gjev ut eit årsskrift, og set inn ein mann i eller utanfor styret til skriftstyrar.
------------------------

Dette var opptakten til Håløygminne som då er eit lokalhistorisk tidsskrift for heile Nord-Norge. I 2013 startar Håløygminne på sin 94. årgang. Skriftet kjem med 4 hefte i året med stoff om nordnorsk historie, om folkeminne og tradisjon m.m. Langt på veg er det dei som sender inn stoff som bestemmer kva innhald Håløygminne får!
Vil du bli tingar, kan du sende melding til redaksjonen.